Hāʻiku Rainbow
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

On any given misty evening up in Hā’iku, Maui and throughout the Archipelago of Hawai’i with the moonlight shining on the falling mist one could experience a Night Rainbow in colors of white, gray and silver. Like the sighting of this phenomenon, one would feel privileged to experience an amazing sight.
Ua hele mai i ka pō nei
He ʻānuenue i ka lani
He ʻano ʻē kēia ʻānuenue
Me ke kala uakea, ʻāhina a waikālā

Hui:
Hāʻiku Rainbow, pā mai i ka lani
Night rainbow, maluna o Hāmākuapoko
Night rainbow, ʻaoʻao o Hāmākualoa
Night rainbow, he ʻānuenue i ka lani
Hōʻike mai i kou nani

He pōmaikaʻi kēia ʻike ana
No ka mea ʻaʻole hele mai kēlā lā kēia lā
Haʻina ʻia mai ana kapuana la
No ka Hāʻiku Rainbow he night rainbow hoʻi

Hui:
It came one night
A rainbow in heaven
It was quite unusual this rainbow
With white, gray, silver colors

Chorus:
Hāʻiku Rainbow, shining in the sky
Night rainbow, above Hāmākuapoko
Night rainbow, side of Hāmākualoa
Night rainbow, a rainbow in heaven
Show your beauty

This was a great blessing
Because it doesn’t come often
Thus is my story
Of Hāʻiku Rainbow, night rainbow.

Chorus:

No Ka ʻOi
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

No Ka ‘Oi is a special phrase referring to great persons, places and things on the island of Maui. In this song, we recognize the greatness of Haleakalā, Mount Kahalawai and the sacred valley of ʻĪao. This travel log song takes you to many of the special places you will experience as if you were at each location. But in the end, its the people that makes Maui No Ka ʻOi.
No ka ʻoi ʻo Haleakalā
No ka ʻoi ʻo Kahalawai
No ka ʻoi ʻo ʻĪao ea
ʻAe paha he mokupuni no ka ʻoi

No ka ʻoi ke one o Mākena
No ka ʻoi o Honuaʻula
No ka ʻoi ka ʻUlalena o Piʻiholo
ʻAe paha he mokupuni no ka ʻoi

Hui:
E ō e Maui no ka ʻoi
No ka ʻoi ka mana o nā poʻe
No ka ʻoi ka ʻōpua haʻaheo i ka lewa
ʻAe nā poʻe me ka mokupuni no ka ʻoi

No ka ʻoi ka ua kea ʻo Hana
No ka ʻoi ke kalo ʻo Keʻanae
No ka ʻoi ka nalu o Hoʻokipa
ʻAe paha he mokupuni no ka ʻoi

No ka ʻoi makani kokololio
No ka ʻoi makani lawe malie
No ka ʻoi makani hōʻeha ʻili
ʻAe paha he mokupuni me ke kiliʻoʻopu

Hui:
The best is the east mountain Haleakalā
The best is the west mountain Kahalawai
The best is ʻĪao the heart
Yes perhaps it is the best island

The best white sands of Big Beach
The red earth of Honuaʻula
The best winds and rain of Piʻiholo
Yes perhaps it is the best island


Hail to Maui No ka ʻoi
Great spirit of the people
Like the cloud billow standing proudly
Yes itʻs the people and the island makes Maui no ka ʻoi

The best white rains of Hana
The best taro of Keʻanae
The best surf at Hoʻokipa
Yes perhaps it is the best island

The best wind of Waikapu
The best wind of Wailuku
The best wind of Waiehu
Yes perhaps it is the best wind of Waiheʻe

Humuhumunukunukuʻāpuaʻa
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Humu humu nuku nuku ‘a pua’a. Picture you as the state fish of Hawai’i, one that swims around strutting its fun little side of Ha’uha’u ha’uha’u ha’uha’u E. It makes you ponder. Does the little fish really snort like a pig, as the name suggests?
Aia au ka iʻa o Hawaiʻi
E ʻauʻau kai ma nā wahi āpau
He kinolau no Kamapuaʻa au
He kupua o Hawaiʻi nei
Haʻuhaʻu e, haʻuhaʻu e, haʻuhaʻu e

Hui:
Humu, humu-humu, humu-humu-nuku-nuku,
Humu, humu-humu, humu-humu-nuku-nuku-ʻāpuaʻa
ʻAia nō koʻu inoa

He waihoʻoluʻu like ʻole au
He ʻoʻoleʻa a pakalua ili koʻu
Aloha wau e ʻauʻau i ka moana o Maui
Me ka honu, naiʻā a me ke koholā
Haʻuhaʻu e, haʻuhaʻu e, haʻuhaʻu e

Hui:

Haʻina ia mai ana kapuana
He Humuhumunukunukuʻāpuaʻa
Haʻuhaʻu e, haʻuhaʻu e, haʻuhaʻu e

Hui:
I am the state fish
I swim everywhere
I am the embodiment of Kamapuaʻa
A demi-god of Hawaiʻi nei
Snort snort, snort snort


I am of various colors
I have hard thick skin
I love to swim in Maui waters
With the turtle, porpoise & whale
Snort snort, snort snortThus is the end of Humuhumunukunukuʻāpuaʻa
A Humuhumunukunukuʻāpuaʻa
Snort snort, snort snort

Cloud Warriors
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Ukiukiu was the northern cloud and Nāulu was the southern cloud both battling to possess the summit of Haleakalā. Usually, Ukiukiu was victorious but occasionally he was pushed back by Nāulu. When they called a truce, withdrew to rest leaving a clear space between the white masses of vapor looming against the blue of the sky, the space called Alanui o Lani.
E lohe i ka hekili leo kākala
Ua ala ʻia o Ukiukiu paha
Mākaukau ʻoia i ke kānekupua
Aia no paha ka hana o ka lā

Hui:
Cloud Warrior Ka-ua-Lēhei-o-Makawao
Cloud Warrior Ka-puaʻa-kā-hulu-hulu
Cloud Warrior Kānaka-hele-o-ka-pō
Kauoha leo nui o Ukiukiu

Pane mai o Nāulu ao panopano
Me ka huʻe anapuni kona enemi
Ua hakakā a hiki ke paʻi ā paʻi
Aia no paha ka hana o ka lā

Hui:
Cloud Warrior Uliuli-ka-pali-o-Kahikinui
Cloud Warrior Ka-Piko-o-Wākea
Cloud Warrior Mālama-ka-ʻōpua-hiki
Kauoha leo nui loa o Nāulu

Eia ka moʻolelo pōkole kilakila
Ka moʻo akua o Ukiukiu me Nāulu
Noho lāua i ke Alanui o Lani
Aia no paha ka hana o ka lā

Hui:
Cloud Warriors Ke-kuʻi-a-lua
Cloud Warriors Ka-pūkoʻa-kani- āina
Cloud Warriors Ke-ahi-ka-nanā
Kauoha leo nui i kekahi i kekahi
Listen to the harsh thunderous voice
Ukiukiu has risen perhaps
Ready to have a mock spear battle
Such is the activity of the day

Ukiukiu shouts with a loud voice

The Nāulu cloud appeared as a thick cloud
With force encircling/overwhelming Ukiukiu
They fought all day to a draw
Such is the activity of the day

Nauluʻs very loud command

Here is a majestic short story
Legendary god story of Ukiukiu and Nāulu
Residing in the pathway to heaven
Just another day to do battle

Shouting loudly to one another

Maui No Ka ʻOi
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Maui o ka Lani, refers to Maui the demi-god who resided in the heavens, in the ocean and throughout the pacific. He was the demi-god for all of the Polynesians. Fortunately for Mauians, he was the keeper for the island of Maui No Ka ‘Oi.
Maui O Ka Lani, Maui o ka moana
Maui ke kupua o ka Pākīpika

Maui i uka, e Maui i kai
Maui i ka mokupuni no ka ʻoi

Hui:
Aloha wale kuʻu ʻāina, kuʻu one hānau
Kuʻu home, kuʻu home i ka ʻiuʻiu
Aloha wale ke kupua, Maui ke kupua
Kupua o Hawaiʻi me ka Pākīpika

E ō ʻia e ka mokupuni no ka ʻoi
Me ka ʻāina uʻi, ka lāhui a Maui ke kupua

Hui:
Maui of the heavens, Maui of the ocean
Maui the superman of the entire Pacific

Maui of the upland, Maui of the sea
Maui the island no ka ʻoi


I love my island, land of my birth
My home, my home paradise
Love to the demi-god, Maui the superman
The demi-god of Hawaiʻi and the entire Pacific

Hail to the great island
With its beautiful land and people and Maui the Superman

Puʻunēnē
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Pu'unēnē was one of the larger up and coming plantation towns on Maui that contributed to Maui's new lifestyle centered on multicultural plantation life. In this new multicultural environment communication barriers were overcome by the new language—namu paʻi ʻai (pidgin).
Hui:
Pu'unēnē, ka mahi kō hanohano
Pu'unēnē, ke kūlanakauhale nui kahiko
Pu'unēnē, ka waena o ka mahi kō
Pu'unēnē, ke kaona me ka puka uahi ʻelua e

Ua lohe au i nā moʻolelo
O nā poʻe nunui i noho ai
I ka wā o kupu ka mahi kō
ʻŌlelo lākou i ka namu paʻi ʻai

Hui:

He wahi kahua nui loa ʻia
He wahi kahua ʻano like ʻole ʻia
No nā kanaka hāpai kō
Me nā hale o nā luna mai ʻEulopa

Hui:

Ka mua kahua no nā kanaka Hawaiʻi
Ka lua kahua no nā kanaka Pake
Ke kolu kahua he Kepanī wale nō
Aia ke ʻano o ke kahua o Puʻunēnē

Hui:

Ua hala kekahi manawa me nā poʻe like ʻole
Ke hana nei a paʻani lākou i kekahi i kekahi
Kokoke hānau ʻia mai ka ʻōlelo hou
Kapa ʻia kēia ʻōlelo hou namu paʻi ʻai

Hui:

Pu'unēnē, The glorious sugar plantation
Pu'unēnē, The big city of old
Pu'unēnē, The center of the sugar business
Pu'unēnē, The town with the two smoke stacks

I listened to the stories
Of many elders who lived
During the rapid growth of the sugar plantation
They spoke in pidginThere were many camps
There were camps of different ethnicity
For the plantation workers
And the houses for European foremanThe first camp were for the Hawaiian workers
Followed by the Chinese
The third was the Japanese
These were some of the campers of PuʻunēnēTime passed with many different races
They worked and played together
Soon born was a new language
Called pidgin English

Ke Alaloa
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Ke Alaloa was the only road built on any major Hawaiian island that encircled an entire island. Ke Alaloa was built by King Pi’ilani and completed by his son, Kiha-a-Pi’ilani. It provided all the residents to travel throughout the island of Maui. Hulo ka mō’ī o Pi’ilani.
He aloha nō o ka mōʻī Piʻilani
A me kona keiki aliʻi kane
ʻO Kiha-a-Piʻilani kona inoa
ʻIke pono lāua i ka wā mua

Me ke Alaloa hiki nā poʻe
E hele paikau kaʻapuni i ka moku
Ma ka mole pohaku mai ke kai
Ke ala ka hā a ka ono laulā ea

Hui:
Alaloa he aloha nō
Kaʻapuni i ka mokupuni
Alaloa he aloha nō
He ala kūikawā no Maui

Ma ke Alaloa hiki ke hele
I ke awāwa o Iao a ʻike ke Kumoku
ʻAuʻau i ke Kinihāpai huʻehuʻe
A luana ka wao kele uluwehiwehi

Hui:

Puana kēia mele loloa o Alaloa
Ua kukulu e ka mōʻī kane a keiki
Mahalo kō lāua aloha a ʻike mua
E ulu e ola mau, Alaloa
Love to the king Piʻilani
And his prince son
His name was Kiha-a-Piʻilani
They both could see the future

With the Alaloa the people could easily travel
To and fro around the island of Maui
On the smooth rock from the sea
The road being 4 to 6 feet wide


I love the Alaloa
Going around the entire island
I love the gift / the idea of the Alaloa
The special road only for Maui

On the Alaloa one could go
To Iao Valley and see the needle
Enjoy a cool swim in the Kinihapai stream
And enjoy the lush rain forestThus is this long song of a historical one of a kind road
Built by the King and Prince
Thanks for their love and futuristic blessings
Let it live let it grow, Alaloa

Kealaikahiki
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Kealaikahiki is a special passage in which the ancient Hawaiians began their double-hull sails to a new land. It is located in between Kaho’olawe and Lana’i. If one sailed through this passage, they would line themselves up to arrive in the South Pacific islands of their ancestors.
Hui:
Hele i kahi ʻē i kahea ke kanaka hoʻokele
Hele i kahi ʻē i ʻōlelo nā mea waʻa
Hele i kahi ʻē i nā poʻe i ʻike ai
Hele i kahi ʻē mai Kealaikahiki

Kaulana o Kealaikahiki
Ka wahi e hoʻomākaukau i ka huakaʻi

Hui:

Ua haʻalele nā poʻe kahiko mai kēia lae
He wahi ano nui no nā poʻe e hele mamao

Hui:

Kū ka ʻeʻa i ke Kaioanehe la ea
Me ka leo nehe ʻiliʻili o Kahoʻolawe

Hui:

Letʻs depart shouted the steersman
Depart shouted the crew
Departing called the fans on shore
Lets depart on the path to Tahiti

Famous is the path to Tahiti
A place to prepare for a long journeyThe ancestors departed from this point
An important departing place for distance travelSea spray of Kaioanehe seeps in
With the rustling of the Kahoʻolawe pebbles

Hana Breeze
by Keliʻi Tauʻā

Hana Breeze truly greets you in a special way, as properly called “Heavenly Hana.” With soft breezes blowing alongside the rolling hills. If you haven’t had a chance to enjoy the drive, let this soft melody take you to Hana and you, too, will feel the message of Heavenly Hana.
Hana Breeze, greets you in a very special way
To its home nestled gently by the sea at Hana bay
Hana Breeze, captures you with its romantic charm
At every turn, you will hear and feel the precious Hana Breeze

Calling you, from the surf that glides on Hamoa shores
Or a song echoing along the rolling hills
Hana Breeze, whispers to your heart of paradise
That youʻve found at the village they call heaven by the sea

Pueo Hoot Hoot
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Pueo is one of Hawaii’s favorite ʻaumakuas. Which is in reference to family ancestral gods. This song is a story of how the pueo saved and protected our family. Please be attentive to caring for these special birds, for one day they might be helpful to you, too.
Lele iho la ka pueo laʻa
Koʻu mau ʻohana ʻaumakua
Hoot hoot ka pueo i ka pō
Hoot hoot manu kapu i ka lā

Hui:
Hoot hoot ka pueo i ka pō
Hoot hoot ka pueo i ke ao
Hoot hoot i ka pō me ke ao
Hoot hoot i ka pō me ke ao

Hele mai la ka pueo laʻa
No ke kokua kupuna wahine
Hoot hoot kipaku ka pilikia
Hoot hoot lawe mai ka pōmaikaʻi

Hui:

Hoʻi mai la mai ka haukapila
ʻO keiki aliʻi i kona wā hānau
Hoot pueo noho i ka pā uea kukū
Hoot hoot pae keiki aliʻi i ka home

Hui:

Haʻina mai kapuana hoot hoot
Kēia mele no koʻu ʻohana ʻaumakua
Hoot hoot ka pueo i ka pō
Hoot hoot manu kapu o ka lā

Hui:
Flying down the sacred pueo
Our family / ancestral god
The owl sings its tune in the night
The sacred owl sings in the day


Hoot hoot, the owl sings at night
Hoot hoot, the owl sings at day
Hoot hoot, the owl sings night and day
Hoot hoot, the owl sings night and day

The sacred owl came
To help our grandmother
Chasing the trouble away
Bringing all good thingsThe child returned from the hospital
After the day of his birth
A flock at the house sat on the fence
Greeting this little prince homeThus is the hoot hoot story
This ancestral god ʻaumakua
Hooting away all night
Hooting sacred bird into the day

Surfer Girl Whee-Ha
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Here is one for the ladies. We always hear of the men surfing, but Princess Keaomelemele was the legendary surfer of ancient times. She loved long-board surfing at Uo at Lahaina. Come whee-ha with her on the next big nalu.
Haʻaheo o ka moʻolelo Keaomelemele
O ka wahine leʻaleʻa ʻoia i ka papa heʻe nalu

Hui:
Whee-ha kani wahine papa heʻe nalu
Whee-ha, mai ka wēkiu i ka nalu a hiki i lalo

I ka wa kahiko, pae ʻoia i ka nalu
I ka wahi heʻe nalu ʻUo i Lahaina

Hui:

Me ka ʻolu o ke aliʻi wahine o ka ʻāina
Ua pae ʻoia i ka nalu ka lā ʻāpau loa

Hui:

Haʻina ʻia mai ana kapuana
ka wahine whee-ha i pae i ka nalu

Hui:
Cherished is the story of Keaomelemele
She was a fun woman on the surfboard


Whee ha shouted surfer girl
Whee ha, from the top to the bottom of the wave

In days of old, she rode the waves to shore
At ʻUo the surfing spot in LahainaWith the grace of a queen
She surfed all day longThis is a story of a Maui woman surfer
That shouts Whee-ha all the way to the shore

Ka Meʻe O Ka Wā
by Keliʻi Tauʻā & David Kauahikaua

Who is a Hawaiian Hero of this era? One who is a billionaire? Jumps over tall buildings or drives fancy cars or could it be a simple kanaka who plants his taro, cares for his family, paddles his canoe or just shares what he has with everyone. I vote for the latter qualities and that's why I and many others love the man. E ō e Kimokeo, Ka Me'e O Ka Wā i Hawai'i Nei.
ʻAuhea ʻoe, e ka meʻe o kēia wā
Ke hana nei ʻoe i kou mau loʻi kalo
Pēlā paha e hana ʻoe kamanawa ʻapau

ʻAuhea ʻoe, e ka meʻe o kēia wā
Ke hana nei ʻoe i loko o Kōʻieʻie
Pēlā paha pāʻani ʻoe i ka loko iʻa

Hui:
Hulo ka meʻe, ka meʻe o ke kalo
Hulo ka meʻe, ka meʻe o ka loko iʻa
Hulo ka meʻe, ka meʻe o ka hoe waʻa
Hulo ka meʻe, ka meʻe o ke aupuni

ʻAuhea ʻoe, e ka meʻe o kēia wā
Ua hoe waʻa i ka mokupuni o nā kupuna
Pēlā paha ke hoe mamao loa kēlā

ʻAuhea ʻoe, e ka meʻe o kēia wā
Ke kokua nei ʻoe nā poʻe hale ʻole
Pēlā paha e haʻawi mai kou kokua pauʻole

Hui:

Haʻina mai ana kapuana
He mele nō ka meʻe o ka wā
E ō paha ʻoia ka meʻe o ka wā mau loa

Hui:
Where art thou hero of the day
Are you working in your loʻi kalo
Maybe so you are always working

Where art thou hero of the day
Working at Kōʻieʻie
Perhaps you are playing at the fishpond


Hero of the taro
Hero of the fishpond
Hero of the paddling canoe
Hero of the nation

Where art thou hero of the day
Paddled to the north west Hawaiian islands
That was an astonishing feat

Where art thou Hero of the day
You are always helping the needy
Perhaps you will be giving foreverThus is my story
A song for the hero of our era
Hail for eternity